Hakk?m?zda

Say?n Eczac?lar?m?z?n Dikkatine;

?laç Takip Sisteminin de?i?mesiyle gündeme gelen Karekod Barkod sistemi bilindi?i üzere Tüm Eczac?lar?m?z?n kullanmas? zorunlulu?unu ortaya ç?karm??t?r.
Bu anlamda www.karekod.net, www.karekodbarkod.net ve www.2dbarkod.net sitelerimizden Tüm Eczac?lar?m?za Karekod nedir?Kullan?m?, Yönetmelikler Bro?ür Ürün fiyat ve Sat??? yer almaktad?r..Uygun fiyatlar ve Pe?in Fiyat?na 5,6,12 Taksit Avantajlar?yla Sitelerimizden hizmet vermeye devam edece?iz..

Sayg?lar?m?zla
EROL B?L???M

  

 

 Istiklal Mh . Iki Eylul Cd. Esnaf Sarayi Büro Katlari

Kat:5 No:24/358

ESK??EH?R

 

TEL: 0 222 230 68 79

 

mail: bilgi@erolbilisim.com